Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 12 dari 12 ayat untuk Etam [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 11:6

Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa,

(0.65)Kel 13:20

Demikianlah mereka berangkat dari Sukot g  dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. h 

(0.60)Bil 33:6

Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. x 

(0.57)1Taw 4:32

Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, o  Rimon, Tokhen dan Asan, p  lima perkampungan;

(0.55)1Taw 4:3

Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi;

(0.47)Hak 15:8

Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu u  Etam. v 

(0.43)Bil 33:7

Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pi-Hahirot yang di depan Baal-Zefon, y  kemudian berkemah di tentangan Migdol. z 

(0.41)Bil 33:8

Mereka berangkat dari Pi-Hahirot a  dan lewat dari tengah-tengah laut b  ke padang gurun, lalu mereka berjalan tiga hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. c 

(0.31)Hak 15:11

Kemudian turunlah tiga ribu orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson: "Tidakkah kauketahui, bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? x  Apakah juga yang telah kauperbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka: "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka."

(0.07)1Taw 1:36

Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek. s 

(0.03)Bil 33:5

Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. w 

(0.02)2Taw 11:5

Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda.
TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA