Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 20 ayat untuk Elyakim [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.50)2Raj 18:18

Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim q  bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, r  panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara.

(0.41)2Raj 18:26

Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung: "Silakan berbicara dalam bahasa Aram x  kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok."

(0.44)2Raj 18:37

Kemudian pergilah Elyakim g  bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia, dengan pakaian yang dikoyakkan, h  lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung.

(0.50)2Raj 19:2

Disuruhnyalah juga Elyakim, j  kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, k  dengan berselubungkan kain kabung, l  kepada nabi Yesaya m  bin Amos.

(0.50)2Raj 23:34

Firaun Nekho mengangkat Elyakim, r  anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya; Yoahas tiba di Mesir dan mati s  di sana.

(0.03)1Taw 3:15

Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, l  anak yang ketiga ialah Zedekia m  dan anak yang keempat ialah Salum. n 

(0.03)2Taw 36:3

Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu seratus talenta perak dan satu talenta emas.

(0.47)2Taw 36:4

Kemudian raja Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Nekho, t  dan dibawa ke Mesir. u 

(0.03)Neh 12:40

Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa,

(0.63)Neh 12:41

dan para imam, yakni: Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikha, Elyoenai, Zakharia, Hananya dengan memegang nafiri,

(0.68)Yes 22:20

Maka pada waktu itu f  Aku akan memanggil hamba-Ku, g  Elyakim h  bin Hilkia:

(0.56)Yes 36:3

Keluarlah mendapatkan dia Elyakim a  bin Hilkia, kepala b  istana, dan Sebna, c  panitera d  negara, serta Yoab e  bin Asaf, bendahara f  negara.

(0.41)Yes 36:11

Lalu berkatalah Elyakim, Sebna dan Yoah t  kepada juru minuman agung: "Silakan berbicara dalam bahasa Aram u  kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok."

(0.44)Yes 36:22

Kemudian pergilah Elyakim l  bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara m  negara, menghadap Hizkia, dengan pakaian yang dikoyakkan, n  lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung.

(0.50)Yes 37:2

Disuruhnyalah juga Elyakim, r  kepala istana, Sebna, s  panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin Amos. t 

(0.02)Mat 1:12

Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, l  Sealtiel memperanakkan Zerubabel, m 

(1.00)Mat 1:13

Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor,

(0.02)Luk 3:23

1 Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, k  Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun dan menurut anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf, l  anak Eli,

(0.69)Luk 3:30

anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim,

(0.03)Luk 3:31

anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, n  anak Daud,
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA