Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 313 ayat untuk mengadakan perundingan [Pencarian Tepat][TB] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 25:17

Kemudian Amazia, raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan: "Mari kita mengadu tenaga!"

(0.22)Bil 28:30

seekor kambing v  jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu.

(0.20)Neh 4:8

Mereka semua mengadakan persepakatan bersama l  untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana.

(0.18)Kel 23:14

"Tiga kali k  setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagi-Ku.

(0.18)Kel 23:32

Janganlah mengadakan perjanjian y  dengan mereka ataupun dengan allah mereka.

(0.18)Ul 15:1

"Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. v 

(0.18)2Taw 33:24

Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia, dan membunuhnya di istananya.

(0.18)Neh 3:22

Di sampingnya para imam, orang-orang dari Lembah Yordan, mengadakan perbaikan.

(0.18)Kis 19:11

Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat t  yang luar biasa,

(0.15)Neh 3:4

Berdekatan dengan mereka Meremot d  bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekhya bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan,

(0.15)Neh 3:23

Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azarya bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya.

(0.14)Kej 9:9

"Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu 1  a  dan dengan keturunanmu,

(0.14)Kej 17:2

Aku akan mengadakan perjanjian 1  antara Aku dan engkau, y  dan Aku akan membuat engkau sangat banyak. z "

(0.14)Kej 21:32

Setelah mereka mengadakan perjanjian v  di Bersyeba, w  pulanglah Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, x  ke negeri orang Filistin. y 

(0.14)Kej 26:30

Kemudian Ishak mengadakan perjamuan a  bagi mereka, lalu mereka makan dan minum.

(0.14)Kej 29:22

Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. c 

(0.14)Im 23:7

Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan m  kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.

(0.14)Bil 28:22

Selanjutnya seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa m  untuk mengadakan pendamaian bagimu; n 

(0.14)Bil 29:5

dan seekor kambing e  jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu,

(0.14)2Sam 22:48

Allah, yang telah mengadakan pembalasan e  bagiku, f  yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku,
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA