Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 1509 ayat untuk kita boleh menenangkan [Pencarian Tepat][TB] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Yoh 3:19

Demikianlah kita ketahui, bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah,

(0.30)Ul 32:31

Sebab bukanlah seperti gunung batu h  kita gunung batu orang-orang itu; musuh kita boleh menjadi hakim! i 

(0.30)3Yoh 1:8

Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran.

(0.28)Ibr 12:9

Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, u  supaya kita boleh hidup? v 

(0.26)Kis 16:21

dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rum z  tidak boleh menerimanya atau menurutinya. a "

(0.23)Am 8:5

dan berpikir: "Bilakah bulan baru l  berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari Sabat 1  berlalu, supaya kita boleh menawarkan m  terigu n  dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang o  dengan neraca palsu, p 

(0.23)Kis 15:19

Sebab itu aku berpendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah,

(0.23)2Tes 2:14

Untuk itulah Ia telah memanggil kamu h  oleh Injil i  yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.

(0.23)Ibr 13:10

Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah c  tidak boleh makan d  dari apa yang di dalamnya.

(0.22)Kis 2:29

Saudara-saudara, z  aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. a  Ia telah mati dan dikubur, b  dan kuburannya masih ada pada kita c  sampai hari ini.

(0.22)Kis 17:29

Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian t  manusia.

(0.21)Kej 50:15

Ketika saudara-saudara Yusuf melihat, bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka: "Boleh jadi Yusuf akan mendendam p  kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. q "

(0.21)1Sam 5:7

Ketika dilihat orang-orang Asdod, bahwa demikian halnya, berkatalah mereka: "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangan-Nya keras melawan kita dan melawan Dagon, allah kita."

(0.21)2Raj 4:10

Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk g  ke sana."

(0.20)Mzm 94:13

untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, c  sampai digali lobang d  untuk orang fasik.

(0.19)1Sam 29:9

Lalu Akhis menjawab Daud: "Aku tahu, engkau ini memang kusukai seperti utusan t  Allah. Hanya, para panglima u  orang Filistin telah berkata: Ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita.

(0.18)Kej 34:3

Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, p  anak Yakub; q  ia cinta r  kepada gadis itu, lalu menenangkan hati s  gadis itu.

(0.16)1Sam 30:22

Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang, yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya: "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka isterinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi!"

(0.16)2Ptr 1:4

Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji j  yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat k  ilahi 1 , dan luput dari hawa nafsu l  duniawi yang membinasakan dunia.

(0.15)Kej 50:21

Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu d  juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan e  hati mereka dengan perkataannya.
TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA