Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 110 ayat untuk hukum beribadah AND book:[1 TO 39] [Pencarian Tepat][TB] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Raj 17:26

Lalu berkatalah orang kepada raja Asyur: "Bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu, sebab itu dilepaskan-Nyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu."

(0.89)2Raj 17:27

Lalu raja Asyur memberi perintah: "Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu!"

(0.68)Mzm 106:36

Mereka beribadah kepada berhala-berhala m  mereka, yang menjadi perangkap n  bagi mereka.

(0.59)2Raj 10:18

Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka: "Adapun Ahab masih kurang beribadah s  kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya.

(0.59)Mal 3:18

Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar h  dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak i  beribadah kepada-Nya.

(0.56)Yos 24:15

Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori n  yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, o  kami akan beribadah kepada TUHAN 1 ! p "

(0.56)Yos 24:16

Lalu bangsa itu menjawab: "Jauhlah dari pada kami meninggalkan q  TUHAN 1  untuk beribadah kepada allah lain!

(0.56)Yos 24:21

Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua: "Tidak, hanya kepada TUHAN saja kami akan beribadah."

(0.56)Hak 2:11

Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat g  di mata TUHAN h  dan mereka beribadah kepada para Baal. i 

(0.56)Hak 2:13

Demikianlah mereka meninggalkan n  TUHAN dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret 1 . o 

(0.56)1Sam 7:4

Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada TUHAN.

(0.56)2Raj 17:12

mereka beribadah kepada berhala-berhala, x  walaupun TUHAN telah berfirman kepada mereka: "Janganlah kamu berbuat seperti itu!"

(0.56)Mzm 102:22

(102-23) apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah w  kepada TUHAN.

(0.50)1Sam 12:10

Mereka berseru-seru l  kepada TUHAN, katanya: Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan m  TUHAN dan beribadah kepada para Baal dan para Asytoret; n  maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepada-Mu.

(0.49)Ul 6:13

Engkau harus takut akan TUHAN, k  Allahmu; kepada Dia l  haruslah engkau beribadah dan demi nama m -Nya haruslah engkau bersumpah. n 

(0.49)Ul 11:16

Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya. i 

(0.49)Yos 24:24

Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua: "Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. k "

(0.49)Hak 10:13

Tetapi kamu telah meninggalkan r  Aku dan beribadah kepada allah s  lain; sebab itu Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi.

(0.49)2Raj 21:21

Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka.

(0.49)Mzm 22:30

(22-31) Anak-anak cucu r  akan beribadah kepada-Nya, dan akan menceritakan tentang TUHAN kepada angkatan s  yang akan datang.
TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA