Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 113 ayat untuk diberi kuasa AND book:[40 TO 66] [Pencarian Tepat][TB] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Why 16:8

Dan malaikat yang keempat y  menumpahkan cawannya ke atas matahari, z  dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. a 

(0.49)1Ptr 5:11

Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin. c 

(0.41)Mrk 3:15

dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan 1 . f 

(0.41)1Kor 4:20

Sebab Kerajaan Allah bukan terdiri dari i  perkataan, tetapi dari kuasa 1 . j 

(0.41)1Kor 15:56

Sengat maut ialah dosa m  dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. n 

(0.41)Mat 12:27

Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, w  dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu x  mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu.

(0.41)Luk 11:19

Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu.

(0.41)Kis 8:10

Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata: "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai Kuasa Besar. y "

(0.41)Why 9:3

Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang 1  g  ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking h  di bumi.

(0.35)Mrk 11:28

dan bertanya kepada-Nya: "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu, sehingga Engkau melakukan hal-hal itu?"

(0.35)Luk 10:19

Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular k  dan kalajengking 1  dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.

(0.35)Luk 20:2

dan mereka berkata kepada Yesus: "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah 1  Engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu i  kepada-Mu!"

(0.35)Yoh 19:11

Yesus menjawab: "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas 1 . q  Sebab itu: dia, yang menyerahkan Aku kepadamu, r  lebih besar dosanya."

(0.35)Rm 15:19

oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat z  dan oleh kuasa Roh. a  Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem b  sampai ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. c 

(0.34)Mat 9:34

Tetapi orang Farisi berkata: "Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan. u "

(0.34)Mat 12:28

Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah 1  y  sudah datang kepadamu.

(0.34)Mat 22:29

Yesus menjawab mereka: "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti Kitab Suci d  maupun kuasa Allah!

(0.34)Mrk 12:24

Jawab Yesus kepada mereka: "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti Kitab Suci i  maupun kuasa Allah.

(0.34)Luk 4:14

Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. i  Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. j 

(0.34)Luk 4:32

Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, d  sebab perkataan-Nya penuh kuasa. e 
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA