TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Raja-raja 2:1-12

Konteks
Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal
2:1 Ketika saat kematian z  Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya: 2:2 "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, a  maka kuatkanlah b  hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. 2:3 Lakukanlah c  kewajibanmu dengan setia terhadap TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung d  dalam segala yang kaulakukan dan dalam segala yang kautuju, 2:4 dan supaya TUHAN menepati janji e  yang diucapkan-Nya tentang aku, yakni: Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapan-Ku dengan setia 1 , f  dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. 2:5 Dan lagi engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, g  anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel 2 , yakni Abner h  bin Ner dan Amasa i  bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. 2:6 Maka bertindaklah dengan bijaksana j  dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. 2:7 Tetapi kepada anak-anak Barzilai, k  orang Gilead itu, haruslah kautunjukkan kemurahan l  hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, m  sebab merekapun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. 2:8 Juga masih ada padamu Simei n  bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, o  tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah p  kepadanya demi TUHAN: Takkan kubunuh engkau dengan pedang! 2:9 Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana q  dan tahu apa yang harus kaulakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati 3 ." 2:10 Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan r  di kota Daud. s  2:11 Dan Daud memerintah t  orang Israel selama empat puluh tahun; di Hebron ia memerintah tujuh tahun, dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh tiga tahun. 2:12 Salomo duduk di atas takhta u  Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. v 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:4]  1 Full Life : JIKA ANAK-ANAKMU ... HIDUP DI HADAPAN-KU DENGAN SETIA.

Nas : 1Raj 2:4

Daud telah belajar melalui pengalaman dan disiplin yang menyakitkan bahwa keberhasilan dan berkat Allah tergantung pada keadaan tetap berada di jalan dan kebenaran Allah. Jadi, Daud sangat mendambakan agar Salomo hidup taat dan setia kepada Allah. Namun, Salomo dan putra-putranya akhirnya gagal untuk mendengarkan seruan Daud dan berbalik dari Allah dan perjanjian-Nya (bd. 2Taw 7:17-22); akibatnya ialah hukuman Allah atas Salomo (1Raj 11:1-13), perpecahan kerajaan Israel (1Raj 12:1-33) dan kemudian pemusnahan baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Puncak penggenapan janji Allah kepada Daud hanya terwujud di dalam Yesus Kristus (Kis 15:16-18).

[2:5]  2 Full Life : YANG DILAKUKANNYA (YOAB) KEPADA KEDUA PANGLIMA ISRAEL.

Nas : 1Raj 2:5

Daud memerintahkan Salomo untuk memulai masa pemerintahannya dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Yoab yang layak menerima hukuman mati karena membunuh Abner dan Amasa (2Sam 3:27; 20:9-10; bd. Mat 26:52).

[2:9]  3 Full Life : TURUN DENGAN BERDARAH KE DALAM DUNIA ORANG MATI.

Nas : 1Raj 2:9

Betapa sedihnya bahwa pengarahan terakhir yang diberikan Daud kepada Salomo ialah untuk melakukan suatu kejahatan yang ia sendiri telah bersumpah untuk tidak melakukannya (bd. ayat 1Raj 2:8); dengan demikian Daud melanggar sumpahnya dengan Simei (lih. 2Sam 19:23). Kekerasan yang tanpa ampun ini tidak dapat dibenarkan sebagai sesuatu yang menyenangkan dan tak bercacat di hadapan Allah, namun juga tidak bisa dihakimi menurut standar-standar PB saja (Kis 17:30).TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA