TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 14:24-27

Konteks
Ucapan ilahi terhadap Asyur
14:24 TUHAN semesta alam telah bersumpah, v  firman-Nya: "Sesungguhnya seperti yang Kumaksud, w  demikianlah akan terjadi, dan seperti yang Kurancang, demikianlah akan terlaksana: x  14:25 Aku akan membinasakan orang Asyur y  dalam negeri-Ku dan menginjak-injak mereka di atas gunung-Ku; kuk z  yang diletakkan mereka atas umat-Ku akan terbuang dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. a " 14:26 Itulah rancangan b  yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan c  yang teracung terhadap segala bangsa. 14:27 TUHAN semesta alam telah merancang, d  siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangan-Nya e  telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? f 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[14:24]  1 Full Life : AKU AKAN MEMBINASAKAN ORANG ASYUR.

Nas : Yes 14:24-27

Nubuat ini berkaitan dengan ancaman yang segera terhadap Yehuda oleh Asyur; Allah akan menghancurkan bala tentara Asyur (lih. Yes 37:21-36; 2Raj 19:1-37).TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA