TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 28:15-46

Konteks
Kutuk
28:15 "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan h  suara TUHAN, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, i  maka segala kutuk ini akan datang kepadamu 1  dan mencapai engkau: j  28:16 Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. k  28:17 Terkutuklah l  bakulmu dan tempat adonanmu. 28:18 Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. m  28:19 Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. n  28:20 TUHAN akan mendatangkan kutuk, o  huru-hara dan penghajaran p  ke antaramu dalam segala usaha yang kaukerjakan, sampai engkau punah dan binasa q  dengan segera karena jahat r  perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Aku. 28:21 TUHAN akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya. s  28:22 TUHAN akan menghajar engkau dengan batuk kering, t  demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, u  hama dan penyakit gandum; v  semuanya itu akan memburu w  engkau sampai engkau binasa. x  28:23 Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahpun menjadi besi. y  28:24 TUHAN akan menurunkan hujan abu z  dan debu ke atas negerimu; dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah. 28:25 TUHAN akan membiarkan engkau terpukul kalah a  oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh b  jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian c  bagi segala kerajaan di bumi. d  28:26 Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara e  serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. f  28:27 TUHAN akan menghajar engkau dengan barah Mesir, g  dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh. 28:28 TUHAN akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, 28:29 sehingga engkau meraba-raba h  pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap; perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. i  28:30 Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. j  Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. k  Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. l  28:31 Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. 28:32 Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, m  sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. 28:33 Suatu bangsa yang tidak kaukenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas n  dan diinjak. o  28:34 Engkau akan menjadi gila p  karena apa yang dilihat matamu. 28:35 TUHAN akan menghajar engkau dengan barah q  jahat, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. r  28:36 TUHAN akan membawa engkau dengan raja s  yang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; t  di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu. u  28:37 Engkau akan menjadi kedahsyatan, v  kiasan w  dan sindiran x  di antara segala bangsa, ke mana TUHAN akan menyingkirkan engkau. y  28:38 Banyak benih yang akan kaubawa ke ladang, tetapi sedikit z  hasil yang akan kaukumpulkan, sebab belalang a  akan menghabiskannya. b  28:39 Kebun-kebun anggur akan kaubuat dan kauusahakan, tetapi engkau tidak akan meminum c  atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. d  e  28:40 Pohon-pohon zaitun akan kaupunyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya; sebab buah zaitunmu akan gugur. f  28:41 Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. g  28:42 Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. h  28:43 Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. i  28:44 Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya; j  ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. k  28:45 Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, l  sampai engkau punah, m  karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan-Nya kepadamu; 28:46 semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. n "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[28:15]  1 Full Life : AKAN DATANG KEPADAMU.

Nas : Ul 28:15

Musa menubuatkan akibat-akibatnya bila berbalik dari Allah: hukuman, kebinasaan, kesusahan besar, pembuangan, dan perserakan di antara bangsa-bangsa (ayat Ul 28:15-68).TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA