TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ratapan 3:49-66

Konteks
3:49 Air mataku terus-menerus bercucuran, dengan tak henti-hentinya, e  3:50 sampai TUHAN memandang dari atas dan melihat f  dari sorga. 3:51 Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan puteri-puteri kotaku. 3:52 Seperti burung g  aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. 3:53 Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, h  melontari aku dengan batu. 3:54 Air membanjir di atas kepalaku, i  kusangka: "Binasa aku! j " 3:55 "Ya TUHAN, aku memanggil nama-Mu dari dasar k  lobang l  yang dalam. 3:56 Engkau mendengar suaraku! m  Janganlah Kaututupi telinga-Mu terhadap kesahku dan teriak tolongku! 3:57 Engkau dekat n  tatkala aku memanggil-Mu, Engkau berfirman: Jangan takut! o " 3:58 "Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, p  Engkau telah menyelamatkan hidupku. q  3:59 Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, r  ya TUHAN; berikanlah keadilan! s  3:60 Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. t " 3:61 "Engkau telah mendengar cercaan u  mereka, ya TUHAN, segala rancangan mereka terhadap aku, 3:62 percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. v  3:63 Amatilah duduk bangun mereka! Aku menjadi lagu w  ejekan mereka." 3:64 "Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya TUHAN, menurut perbuatan x  tangan mereka. 3:65 Engkau akan mengeraskan hati y  mereka; kiranya kutuk-Mu menimpa mereka! 3:66 Engkau akan mengejar z  mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya TUHAN!"


TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA