TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kisah Para Rasul 21:37-40

Konteks
Paulus minta izin berbicara
21:37 Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, r  ia berkata kepada kepala pasukan itu: "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya: "Tahukah engkau bahasa Yunani? 21:38 Jadi engkau bukan orang Mesir itu, yang baru-baru s  ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan empat ribu orang pengacau bersenjata ke padang gurun? t " 21:39 Paulus menjawab: "Aku adalah orang Yahudi, dari Tarsus, u  warga dari kota yang terkenal di Kilikia; v  aku minta, supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." 21:40 Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat w  dengan tangannya kepada rakyat itu; ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, x  katanya:


TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA