TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 49:22-26

Konteks
49:22 Yusuf z  adalah seperti pohon a  buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya b  naik mengatasi tembok. 49:23 Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, c  memanahnya dan menyerbunya, d  49:24 namun panahnya tetap kokoh e  dan lengan tangannya f  tinggal liat, oleh pertolongan Yang Mahakuat pelindung Yakub, g  oleh sebab gembalanya h  Gunung Batu Israel, i  49:25 oleh Allah j  ayahmu yang akan menolong k  engkau, dan oleh Allah Yang Mahakuasa, l  yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, m  dengan berkat buah dada n  dan kandungan. o  49:26 Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit p  yang berabad-abad; semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, q  ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. r 


TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA