TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hakim-hakim 12:8-15

Konteks
Ebzan
12:8 Sesudah dia, maka Ebzan dari Betlehem m  memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 12:9 Ia mempunyai tiga puluh anak laki-laki. Tiga puluh anaknya perempuan dikawinkannya ke luar kaumnya dan tiga puluh anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel tujuh tahun lamanya. 12:10 Kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Betlehem.
Elon
12:11 Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel sepuluh tahun lamanya. 12:12 Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, n  di tanah Zebulon.
Abdon
12:13 Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, o  memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 12:14 Ia mempunyai empat puluh anak laki-laki dan tiga puluh cucu laki-laki, p  yang mengendarai tujuh puluh ekor keledai q  jantan. Ia memerintah atas orang Israel delapan tahun lamanya. 12:15 Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. r 


TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA