TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hagai 1:15--2:9

Konteks
1:15 (2-1a) pada hari yang kedua puluh empat dalam bulan s  t  yang keenam.
Kemegahan Bait Suci yang baru
(2-1b) Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, 2:1 (2-2) dalam bulan u  yang ketujuh, pada tanggal dua puluh satu bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai, v  bunyinya: 2:2 (2-3) "Katakanlah kepada Zerubabel w  bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, x  imam besar, dan kepada selebihnya y  dari bangsa itu, demikian: 2:3 (2-4) Masih adakah di antara kamu yang telah melihat Rumah z  ini dalam kemegahannya semula 1 ? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? a  2:4 (2-5) Tetapi sekarang, kuatkanlah b  hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman TUHAN; kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, c  imam besar; kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman TUHAN; bekerjalah, sebab Aku ini menyertai d  kamu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, 2:5 (2-6) sesuai dengan janji e  yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. f  Dan Roh-Ku g  tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut! h  2:6 (2-7) Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: Sedikit waktu i  lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi 2 , j  laut dan darat; 2:7 (2-8) Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah k  kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah l  ini dengan kemegahan, m  firman TUHAN semesta alam. 2:8 (2-9) Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas, n  demikianlah firman TUHAN semesta alam. 2:9 (2-10) Adapun Rumah o  ini, kemegahannya p  yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, q  demikianlah firman TUHAN semesta alam."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:3]  1 Full Life : RUMAH INI DALAM KEMEGAHANNYA SEMULA.

Nas : Hag 2:4

Ketika Bait Suci pasca-pembangunan selesai dibangun, beberapa orang tawar hati dan kecewa karena beranggapan Bait Suci yang sekarang ini "tidak ada artinya" dibandingkan dengan kemegahan Bait Suci pertama yang dibangun Salomo. Demikian Allah membesarkan hati umat itu dengan tiga janji:

 1. (1) Allah sendiri akan bersama-sama mereka untuk menggenapi semua janji dalam perjanjian-Nya (Hag 2:5;

  lihat cat. --> Hag 1:13 sebelumnya),

  [atau ref. Hag 1:13]

 2. (2) Roh Allah akan berdiam di antara umat itu (Hag 2:6), dan
 3. (3) kemegahan kemudian dari rumah Allah akan lebih besar daripada yang semula karena peragaan kekuatan kuasa-Nya yang lebih besar (ayat Hag 2:10; bd. pelayanan Yesus dan para rasul sebagaimana tercatat dalam Injil-Injil dan Kisah Para Rasul). Bukan keindahan bangunan gereja yang akhirnya akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Hal yang perlu sekali dalam jemaat kita ialah kehadiran Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudus, karunia-karunia, pelayanan-pelayanan dan kuasa-Nya

  (lihat art. KARUNIA ROHANI BAGI ORANG PERCAYA).

  Kita harus bertanya pada diri sendiri: Sudahkah Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa di dalam kumpulan-kumpulan kita, ataukah hanya sedikit atau sama sekali tidak ada bukti kehadiran dan kuasa-Nya di antara kita?

[2:6]  2 Full Life : SEDIKIT WAKTU LAGI ... AKU AKAN MENGGONCANGKAN LANGIT DAN BUMI.

Nas : Hag 2:7-10

Ayat-ayat ini mengacu kepada hukuman Allah atas dunia sebelum dan bersamaan dengan kedatangan kembali Kristus ke bumi (bd. Ibr 12:26-27); "langit dan bumi bergoncang" (Yoel 3:16; bd. Mat 24:29-30). Kemuliaan Allah kemudian akan memenuhi Bait Suci seperti belum pernah terjadi sebelumnya, dan Dia akan berdiam di antara umat-Nya dalam sejahtera sebagai Juruselamat yang mulia.TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA