TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Zefanya 1:14-18

Konteks
1:14 Sudah dekat h  hari TUHAN i  yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali! Dengar, hari TUHAN pahit, pahlawanpun akan menangis. 1:15 Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan j  dan kesuraman, hari berawan dan kelam, k  1:16 hari peniupan sangkakala dan pekik tempur l  terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara m  penjuru yang tinggi. 1:17 Aku akan menyusahkan n  manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, o  sebab mereka telah berdosa kepada TUHAN. Darah mereka akan tercurah p  seperti debu dan usus mereka seperti tahi. q  1:18 Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan r  TUHAN, dan seluruh bumi akan dimakan habis s  oleh api cemburu-Nya; t  sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan-Nya terhadap segenap penduduk bumi. u 


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA