TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yohanes 7:31

Konteks
7:31 Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepada-Nya s  dan mereka berkata: "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat t  dari pada yang telah diadakan oleh Dia ini?"

Yohanes 10:37

Konteks
10:37 Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan n  Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku,

Yohanes 11:47

Konteks
11:47 Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi x  memanggil Mahkamah Agama y  untuk berkumpul z  dan mereka berkata: "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. a 

Yohanes 12:17

Konteks
12:17 Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia c  ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia.

Yohanes 14:10-11

Konteks
14:10 Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? l  Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, m  tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. 14:11 Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. n 

Yohanes 15:24

Konteks
15:24 Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan c  orang lain, mereka tentu tidak berdosa. d  Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik Aku maupun Bapa-Ku.


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA