TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 24:7

Konteks
24:7 Air anggur tidak menggirangkan lagi, g  pohon anggur merana, h  dan semua orang yang bersukahati mengeluh. i 

Yesaya 64:4

Konteks
64:4 Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia 1 ; q  hanya Engkau r  yang berbuat demikian.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[64:4]  1 Full Life : ORANG YANG MENANTI-NANTIKAN DIA.

Nas : Yes 64:4

Allah berjanji untuk melakukan perkara-perkara besar bagi mereka yang menantikan Dia. Ia dapat turun tangan dalam peristiwa-peristiwa sejarah umat manusia sehingga menyebabkan orang melakukan kehendak-Nya. Orang percaya harus memandang kepada-Nya dan bertekun dalam pengharapan, kepercayaan, dan kesabaran.TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA