TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 50:4-6

Konteks
Ketaatan hamba TUHAN
50:4 Tuhan ALLAH e  telah memberikan kepadaku 1  lidah f  seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu 2 . g  Setiap pagi h  Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. i  50:5 Tuhan ALLAH j  telah membuka telingaku, k  dan aku tidak memberontak, l  tidak berpaling ke belakang. 50:6 Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul m  aku 3 , dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. n  Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. o 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[50:4]  1 Full Life : TUHAN ALLAH TELAH MEMBERIKAN KEPADAKU.

Nas : Yes 50:4-11

Terjalin dengan pengalaman pribadi sang nabi dan nasihat-nasihatnya di dalam ayat-ayat ini terdapat kata-kata nubuat mengenai sifat dan penderitaan Mesias.

[50:4]  2 Full Life : SEMANGAT BARU KEPADA ORANG YANG LETIH LESU.

Nas : Yes 50:4

Mesias akan menghibur orang yang lemah dan penuh kesusahan (bd. Yes 42:3; Mat 11:28); Ia sendiri akan bersekutu "setiap pagi" dengan Bapa-Nya (bd. Mr 1:35).

[50:6]  3 Full Life : KEPADA ORANG-ORANG YANG MEMUKUL AKU.

Nas : Yes 50:6

Mesias akan memikul penderitaan, penghinaan, dan malu dalam menunaikan tugas-Nya menebus umat manusia (bd. Mat 27:26,30; Mr 14:65; Mr 15:16-20; Yoh 19:1).TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA