TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 32:16-25

Konteks
32:16 Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Barukh f  bin Neria, berdoalah aku kepada TUHAN, kataku: 32:17 Ah, Tuhan ALLAH! g  Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi h  dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu i  yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil j  untuk-Mu! 32:18 Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu k  kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya l  yang datang kemudian. m  Ya Allah n  yang besar dan perkasa, o  nama-Mu adalah TUHAN semesta alam, 32:19 besar dalam rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu; p  mata-Mu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia q  dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah r  perbuatannya; 32:20 Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat s  di tanah Mesir, t  sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama u  bagi-Mu, seperti yang ternyata pada waktu ini. 32:21 Engkau telah membawa umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan v  yang kuat dan lengan w  yang teracung dan dengan kedahsyatan x  yang besar. 32:22 Dan Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah Kaujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. y  32:23 Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, z  tetapi mereka tidak mendengarkan suara-Mu dan tidak berkelakuan menurut Taurat-Mu; a  mereka tidak melakukan segala apa yang Kauperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu Engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka b  ini. 32:24 Sesungguhnya, tembok-tembok pengepungan c  yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya; oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar d  maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang Kaufirmankan e  itu telah terjadi; f  sungguh, Engkau sendiri melihatnya. 32:25 Namun Engkau, ya Tuhan ALLAH, telah berfirman kepadaku 1 : Belilah ladang g  itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi! h  --padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[32:25]  1 Full Life : ENGKAU ... TELAH BERFIRMAN KEPADAKU.

Nas : Yer 32:25

Yeremia bingung dengan perintah Allah untuk membeli tanah tepat ketika Yerusalem akan segera jatuh; karena itu ia berdoa (ayat Yer 32:16) kepada Allah mohon pengertian, sambil tetap beriman akan firman-Nya.TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA