TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 30:5-7

Konteks
30:5 "Sungguh, beginilah firman TUHAN: Telah kami dengar jerit kegentaran, l  kedahsyatan dan tidak ada damai. 30:6 Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki Kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? m  Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? n  30:7 Hai, alangkah hebatnya hari o  itu, tidak ada taranya; itulah waktu kesusahan p  bagi Yakub 1 , tetapi ia akan diselamatkan q  dari padanya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[30:7]  1 Full Life : WAKTU KESUSAHAN BAGI YAKUB.

Nas : Yer 30:7

Ayat-ayat yang mengikuti frasa ini menunjukkan bahwa Yeremia berbicara tentang waktu kesengsaraan bangsa Yahudi di masa depan (bd. Yes 2:12-21; Yeh 30:3; Dan 9:27; Yoel 1:15; Za 14:1-8,12-15; Mat 24:21). Dari waktu kesusahan besar itu suatu sisa bangsa Israel akan diselamatkan; mereka akan dibebaskan dari para penindas mereka (ayat Yer 30:8) untuk melayani Allah dan Mesias (ayat Yer 30:9). Kesusahan Yakub akan berakhir pada saat kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaan-Nya di bumi (Wahy 19:11-21; 20:4-6).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA