TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 1:24

TSK Full Life Study Bible

1:24

suara .... suara ....... suara ..... keributan(TB)/bunyi .... bunyi ...... bunyi ...... bunyi ..... bunyi(TL) <06963> [like.]

suara .... suara ....... suara ..... keributan(TB)/bunyi .... bunyi ...... bunyi ...... bunyi ..... bunyi(TL) <06963> [as the voice.]

suara .... suara ....... suara ..... keributan(TB)/bunyi .... bunyi ...... bunyi ...... bunyi ..... bunyi(TL) <06963> [as the noise.]

1:24

air terjun

Mazm 46:4; [Lihat FULL. Mazm 46:4]; Yeh 3:13 [Semua]

seperti suara

Yeh 10:5; 43:2; Dan 10:6; Wahy 1:15; 14:2; 19:6 [Semua]

keributan laskar

2Raj 7:6; [Lihat FULL. 2Raj 7:6]
TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA