TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yehezkiel 19:7

Konteks
19:7 Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas w  kota-kotanya; bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya.

Yehezkiel 22:7

Konteks
22:7 Padamu ayah dan ibu dihina m  dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing, n  padamu anak yatim dan janda o  ditindas.

Yehezkiel 22:25

Konteks
22:25 yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa c  d  yang mengaum, yang menerkam mangsanya: manusia ditelan, e  harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda f  dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya.

Yehezkiel 44:22

Konteks
44:22 Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi isteri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel, atau seorang janda imam r  boleh mereka ambil.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[22:25]  1 Full Life : IMAM-IMAMNYA.

Nas : Yeh 22:25-28

Bukannya setia kepada Allah dan panggilan mereka yang kudus, pemimpin-pemimpin rohani umat itu memakai jabatan mereka untuk keuntungan pribadi serta menyerahkan diri kepada kepuasan penuh dosa. Beberapa pemimpin Kristen hari ini bersalah karena dosa yang sama yang mendatangkan kecelaan besar kepada gereja.TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA