TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Wahyu 14:13

Konteks
14:13 Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan 1 , m  sejak sekarang ini." "Sungguh," kata Roh, n  "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka."

Wahyu 16:15

Konteks
16:15 "Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. x  Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga y  dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. z "

Wahyu 19:9

Konteks
19:9 Lalu ia berkata kepadaku: v  "Tuliskanlah: w  Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba. x " Katanya lagi kepadaku: "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. y "

Wahyu 20:6

Konteks
20:6 Berbahagia g  dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu 2 . Kematian h  yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam i  Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, j  seribu tahun lamanya.

Wahyu 22:7

Konteks
22:7 "Sesungguhnya Aku datang segera 3 . l  Berbahagialah m  orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini! n "

Wahyu 22:14

Konteks
22:14 Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. c  Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan d  dan masuk melalui pintu-pintu gerbang e  ke dalam kota f  itu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[14:13]  1 Full Life : BERBAHAGIALAH ... YANG MATI DALAM TUHAN.

Nas : Wahy 14:13

Mereka yang mati karena iman pada Kristus selama masa kesengsaraan itu diberkati secara khusus. Mereka dilepaskan dari penganiayaan, siksaan, dan penderitaan serta akan diangkat untuk tinggal bersama dengan Kristus.

[20:6]  2 Full Life : KEBANGKITAN PERTAMA ITU.

Nas : Wahy 20:6

Istilah ini mencakup kebangkitan Kristus dan segenap umat Allah, yang berbeda dengan kebangkitan orang-orang fasik pada akhir masa kerajaan seribu tahun (ayat Wahy 20:12-13; Yes 26:19-21; Dan 12:2,13; Mat 27:52-53; Yoh 11:25-26; 14:19; 1Kor 15:20,52;

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).

[22:7]  3 Full Life : AKU DATANG SEGERA!

Nas : Wahy 22:7

Lihat cat. --> 1Kor 15:51,

[atau ref. 1Kor 15:51]

mengenai pandangan waktu PB yang dikaitkan dengan kedatangan Kristus kembali (juga

lihat cat. --> Rom 13:12).

[atau ref. Rom 13:12]TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA