TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 33:1-3

Konteks
Berkat Musa kepada suku-suku Israel
33:1 Inilah berkat h  yang diberikan Musa, abdi Allah i  itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. 33:2 Berkatalah ia: "TUHAN datang dari Sinai j  dan terbit kepada mereka dari Seir; k  Ia tampak l  bersinar dari pegunungan Paran m  dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus; n  di sebelah kanan-Nya tampak kepada mereka api yang menyala. 33:3 Sungguh Ia mengasihi o  umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus--di dalam tangan-Mulah p  mereka, pada kaki-Mulah mereka duduk, q  menangkap sesuatu dari firman-Mu.

Ulangan 33:26-29

Konteks
33:26 Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. o  Ia berkendaraan p  melintasi langit sebagai penolongmu q  dan dalam kejayaan-Nya r  melintasi awan-awan. s  33:27 Allah yang abadi t  adalah tempat perlindunganmu, u  dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. v  Ia mengusir musuh dari depanmu w  dan berfirman: Punahkanlah! x  33:28 Maka Israel diam dengan tenteram y  dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur; bahkan langitnya menitikkan embun. z  33:29 Berbahagialah engkau, hai Israel; a  siapakah yang sama dengan engkau? b  Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, c  perisai pertolongan d  dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit e  mereka."


TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA