TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Roma 15:30-32

Konteks
15:30 Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, t  aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, u  15:31 supaya aku terpelihara v  dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku w  untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus x  di sana, 15:32 agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu y  oleh kehendak Allah, z  beroleh kesegaran a  bersama-sama dengan kamu.


TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA