TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Nahum 3:12-15

Konteks
3:12 Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara m  yang masak duluan; jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya n  ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. 3:13 Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan; o  pintu-pintu p  gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu; api telah memakan habis palang q  pintumu. 3:14 Timbalah air menghadapi pengepungan, r  perkuatlah kubu-kubumu! s  Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata! 3:15 Di sana api t  akan memakan engkau habis, pedang u  akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang v  pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan,


TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA