TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 40:13-15

Konteks
40:13 Kaukenakanlah pakaian b  yang kudus kepada Harun, kauurapi dan kaukuduskanlah c  dia supaya ia memegang jabatan imam bagi-Ku. 40:14 Juga anak-anaknya kausuruhlah mendekat dan kaukenakanlah kemeja d  kepada mereka. 40:15 Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku; dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. e "


TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA