TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 3:7-8

Konteks
3:7 Dan TUHAN berfirman: "Aku telah memperhatikan a  dengan sungguh kesengsaraan b  umat-Ku 1  di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui c  penderitaan d  mereka. 3:8 Sebab itu Aku telah turun e  untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri f  yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya 2 , g  ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi h  dan orang Yebus. i 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:7]  1 Full Life : MEMPERHATIKAN ... KESENGSARAAN UMAT-KU.

Nas : Kel 3:7

Sebagaimana Allah memperhatikan kesengsaraan umat-Nya di Mesir, Ia juga memperhatikan kesengsaraan seluruh umat-Nya. Ia mendengarkan seruan orang yang susah dan tertindas. Pada waktu semacam itu, umat Allah hendaknya berseru kepada-Nya agar Ia turun tangan menolong mereka. Apakah penindasan kita disebabkan oleh situasi, orang lain, Iblis, dosa atau dunia, penghiburan, kasih karunia, dan pertolongan Allah lebih daripada memadai untuk mengatasi semua keperluan itu (lih. Rom 8:32). Pada waktu-Nya Allah akan melepaskan kita (bd. Kej 15:13).

[3:8]  2 Full Life : SUSU DAN MADU.

Nas : Kel 3:8

Inilah sebuah kiasan yang menggambarkan kemakmuran pertanian. Madu yang dimaksudkan ialah baik madu dari anggur atau kurma maupun madu lebah; sarinya dimasak sampai menjadi sirup yang kental.TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA