TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 30:38

TSK Full Life Study Bible

30:38

meletakkan dahan-dahan

Kej 30:37; [Lihat FULL. Kej 30:37]

dalam palungan,

Kel 2:16

suka berkelamin

Kej 30:41; Yer 2:24 [Semua]
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA