TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 31:44-49

Konteks
31:44 Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, s  aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. t " 31:45 Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. u  31:46 Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya: "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, v  lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. 31:47 Laban menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. w  31:48 Lalu kata Laban: "Timbunan batu x  inilah pada hari ini y  menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed, 31:49 dan juga Mizpa, z  sebab katanya: "TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan.


TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA