TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 18:2-3

Konteks
18:2 yang mengirim duta-duta b  melalui laut dalam perahu-perahu pandan c  mengarungi permukaan air! Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, d  kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan e  ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai! f  18:3 Hai semua penduduk dunia, g  hai orang-orang yang mendiami bumi! Apabila panji-panji h  dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah; apabila sangkakala i  ditiup, dengarlah!

Yesaya 30:4

Konteks
30:4 Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, s  dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes,


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA