TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hosea 2:14

Konteks
2:14 (2-13) "Sebab itu, sesungguhnya, Aku ini akan membujuk dia 1 , dan membawa dia ke padang gurun, n  dan berbicara menenangkan hatinya.

Hosea 2:17-18

Konteks
2:17 (2-16) Lalu Aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, t  maka nama mereka tidak lagi disebut. u  2:18 (2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; v  Aku akan meniadakan w  busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. x 

Hosea 3:4

Konteks
3:4 Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, m  tiada korban, n  tiada tugu berhala o  dan tiada efod p  dan terafim. q 

Hosea 4:12

Konteks
4:12 Umat-Ku bertanya kepada pohonnya, y  dan tongkatnya z  akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan a  menyesatkan b  mereka, dan mereka berzinah meninggalkan c  Allah mereka.

Hosea 10:2

Konteks
10:2 Hati mereka licik, i  sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya: j  Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah k  mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu l  berhala mereka.

Hosea 11:2

Konteks
11:2 Makin Kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapan-Ku; y  mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, z  dan membakar korban kepada patung-patung. a 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:14]  1 Full Life : SEBAB ITU ... MEMBUJUK DIA.

Nas : Hos 2:13

Hosea berpindah-pindah di antara peringatan akan hukuman dan janji-janji harapan dan pemulihan. Kedua ucapan "sebab itu" sebelum ini (ayat Hos 2:5,8) berbicara tentang hukuman; kini Allah menyatakan sebuah kontras yang besar dan menakjubkan. Dalam kasih karunia-Nya Ia masih akan memanggil Israel untuk kembali. Sebagaimana pada saat keluaran ketika Allah mengeluarkan umat-Nya dari Mesir ke padang gurun untuk memberi hukum-Nya dan menuntun mereka ke tanah perjanjian, demikian pula Ia akan mengeluarkan mereka lagi dari keadaan dosa mereka memasuki padang gurun yang baru, di mana Ia akan menuntun, mengajar, dan memulihkan mereka.TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA