TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Galatia 1:18

Konteks
1:18 Lalu, tiga tahun j  kemudian, aku pergi ke Yerusalem k  untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang lima belas hari di rumahnya.

Galatia 2:2

Konteks
2:2 Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. y  Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi z --dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang--,supaya jangan dengan percuma aku berusaha a  atau telah berusaha.


TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA