TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ayub 19:13-19

Konteks
19:13 Saudara-saudaraku p  dijauhkan-Nya dari padaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. q  19:14 Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku r  melupakan aku. 19:15 Anak semang s  dan budak perempuanku t  menganggap aku orang yang tidak dikenal, aku dipandang mereka orang asing. 19:16 Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut; aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. 19:17 Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada isteriku, dan bauku memualkan u  saudara-saudara sekandungku. 19:18 Bahkan kanak-kanakpun v  menghina aku, kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. w  19:19 Semua teman x  karibku merasa muak terhadap aku; y  dan mereka yang kukasihi, berbalik melawan aku. z 


TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA