TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amos 3:3-8

Konteks
3:3 Berjalankah dua orang bersama-sama 1 , jika mereka belum berjanji? 3:4 Mengaumkah o  seekor singa di hutan, apabila tidak mendapat mangsa? p  Bersuarakah singa muda dari sarangnya, jika belum menangkap q  apa-apa? 3:5 Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah, apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah, jika tidak ditangkapnya sesuatu? 3:6 Adakah sangkakala r  ditiup di suatu kota, dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka s  di suatu kota, dan TUHAN tidak melakukannya? t  3:7 Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya 2  u  kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. v  3:8 Singa w  telah mengaum, x  siapakah yang tidak takut? Tuhan ALLAH telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? y "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:3]  1 Full Life : BERJALANKAH DUA ORANG BERSAMA-SAMA.

Nas : Am 3:3

Persekutuan sejati tidak dapat terjalin di antara dua orang kecuali mereka setuju akan kebenaran-kebenaran pokok; demikian, kita tidak mungkin bersekutu sungguh-sungguh dengan Allah kecuali kita menerima Firman-Nya dan menyetujuinya. Mustahil menyebut diri orang percaya dan pada saat yang sama tidak mempercayai Firman Allah.

[3:7]  2 Full Life : TANPA MENYATAKAN KEPUTUSAN-NYA.

Nas : Am 3:7-8

Tuhan tidak melakukan apa-apa berhubungan dengan umat-Nya Israel tanpa lebih dahulu menyatakan rencana-Nya kepada para nabi. Ketika Allah berbuat itu, mereka terdorong untuk bernubuat dan memperingatkan umat itu akan ancaman hukuman Allah.TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA