TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Timotius 1:16-18

Konteks
1:16 Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus o  yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu p  menjumpai aku di dalam penjara. q  1:17 Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. 1:18 Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari-Nya. r  Betapa banyaknya pelayanan s  yang ia lakukan di Efesus t  engkau lebih mengetahuinya dari padaku.


TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA