TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 16:13

Konteks
16:13 hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya!

1 Tawarikh 28:4-6

Konteks
28:4 Namun TUHAN, Allah Israel, telah memilih aku a  dari antara segenap puakku b  untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya; sebab Ia telah memilih Yehuda c  menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. d  28:5 Dan dari antara anak-anakku sekalian--sebab banyak e  anak telah dikaruniakan TUHAN kepadaku--Ia telah memilih anakku Salomo f  untuk duduk di atas takhta g  pemerintahan TUHAN atas Israel. 28:6 Ia telah berfirman kepadaku: Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan h  rumah-Ku dan pelataran-Ku sebab Aku telah memilih dia menjadi anak-Ku i  dan Aku akan menjadi bapanya.

1 Tawarikh 28:10

Konteks
28:10 Camkanlah sekarang, sebab TUHAN telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu."

1 Tawarikh 29:1

Konteks
Sumbangan untuk pembangunan Bait Suci
29:1 Berkatalah raja Daud kepada segenap jemaah itu: "Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, i  sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk TUHAN Allah.


TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA