TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Korintus 7:6

Konteks
7:6 Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. q 

1 Korintus 7:10

Konteks
7:10 Kepada orang-orang yang telah kawin aku--tidak, bukan aku, tetapi Tuhan--perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. v 

1 Korintus 7:12

Konteks
7:12 Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, x  katakan 1 : kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.

1 Korintus 7:40

Konteks
7:40 Tetapi menurut pendapatku, z  ia lebih berbahagia, kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat, bahwa aku juga mempunyai Roh Allah.

1 Korintus 7:2

Konteks
7:2 tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.

Kolose 1:8-10

Konteks
1:8 Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam Roh. p  1:9 2 Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, q  kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu 3 . r  Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian s  yang benar, untuk mengetahui kehendak t  Tuhan dengan sempurna, 1:10 sehingga hidupmu layak u  di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya v  dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan w  yang benar tentang Allah,

Kolose 1:17

Konteks
1:17 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu n  dan segala sesuatu ada di dalam Dia.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[7:12]  1 Full Life : AKU, BUKAN TUHAN, KATAKAN.

Nas : 1Kor 7:12

Di sini Paulus tidak semata-mata mengajukan pandangannya sendiri; tetapi sebenarnya ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki firman dari Yesus untuk meneguhkan apa yang akan ditulisnya. Akan tetapi, ia menulis sebagai seorang yang mempunyai wewenang rasuli dan sedang berada di bawah ilham ilahi (bd. ayat 1Kor 7:25,40; 14:37).

[1:9]  2 Full Life : MENGETAHUI KEHENDAK TUHAN.

Nas : Kol 1:9

Pengetahuan akan kehendak Allah adalah akibat dari berdoa dan tetap tinggal dalam Firman-Nya dan dalam persekutuan dengan Dia. Hanya pengetahuan seperti ini yang menghasilkan hikmat dan pengertian rohani serta mengubah hati dan kehidupan kita (ayat Kol 1:9-11;

lihat cat. --> Fili 1:9).

[atau ref. Fili 1:9]

[1:9]  3 Full Life : KAMI TIADA BERHENTI-HENTI BERDOA UNTUK KAMU.

Nas : Kol 1:9-12

Inilah salah satu dari keempat doa terkenal rasul Paulus di PB, yang diucapkan dengan ilham Roh (tiga yang lain adalah Ef 1:16-19; 3:14-19; Fili 1:9-11). Dari doa-doa ini kita belajar bagaimana mendoakan orang lain, seperti anak-anak kita, sahabat, saudara seiman, utusan gerejawi, gembala sidang, dll. Kita harus berdoa agar mereka dapat

 1. (1) mengerti kehendak Allah,
 2. (2) memperoleh hikmat rohani,
 3. (3) hidup suci serta berkenan kepada Tuhan,
 4. (4) berbuah bagi Kristus,
 5. (5) dikuatkan secara rohani oleh Roh Kudus,
 6. (6) bertekun dalam iman dan kebenaran,
 7. (7) mengucap syukur kepada Bapa,
 8. (8) hidup terus dalam pengharapan akan sorga,
 9. (9) mengalami keakraban Kristus,
 10. (10) mengenali kasih Kristus,
 11. (11) dipenuhi kepenuhan Allah,
 12. (12) menunjukkan kasih dan kebaikan hati kepada orang lain,
 13. (13) membedakan yang jahat,
 14. (14) bersungguh-sungguh dan hidup tak bercela, dan
 15. (15) dengan keinginan yang amat besar menantikan kedatangan Tuhan kembali.TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA