TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Samuel 25:40-44

Konteks
25:40 Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian: "Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi isterinya." 25:41 Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata: "Sesungguhnya, hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu." 25:42 Kemudian berkemaslah Abigail d  dengan segera; ia menunggang keledainya, dengan diiringi lima orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi isteri Daud. 25:43 Juga Ahinoam e  dari Yizreel telah diambil Daud menjadi isterinya; kedua perempuan itu menjadi isterinya. f  25:44 Tetapi Saul telah memberikan Mikhal, anaknya perempuan, isteri Daud, kepada Palti g  bin Lais, yang dari Galim h  itu.


TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA