TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 23:23-29

Konteks
23:23 Masakan Aku ini hanya Allah yang dari dekat, d  demikianlah firman TUHAN, dan bukan Allah yang dari jauh juga? 23:24 Sekiranya ada seseorang menyembunyikan e  diri dalam tempat persembunyian, masakan Aku tidak melihat dia? demikianlah firman TUHAN. Tidakkah Aku memenuhi langit dan bumi? f  demikianlah firman TUHAN. 23:25 Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu g  demi nama-Ku dengan mengatakan: Aku telah bermimpi, h  aku telah bermimpi! 23:26 Sampai bilamana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan i  hatinya j  sendiri, 23:27 yang merancang membuat umat-Ku melupakan k  nama-Ku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan l  nama-Ku oleh karena Baal? m  23:28 Nabi yang beroleh mimpi, n  biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firman-Ku, biarlah menceritakan firman-Ku o  itu dengan benar! Apakah sangkut-paut jerami dengan gandum? demikianlah firman TUHAN. 23:29 Bukankah firman-Ku seperti api, p  demikianlah firman TUHAN dan seperti palu q  yang menghancurkan bukit batu?


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA