mendukakan (root: duka)

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
dukaberdukamendukaimendukakankedukaan 
 : 
4 dalam 4 ayat (dalam OT : 2 dalam 2 ayat) (dalam NT : 2 dalam 2 ayat)

mendukakan [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

du·ka a susah hati; sedih hati: kawan dl suka dan --;
-- nestapa sedih yg amat sangat; -- ria kesedihan dan kesenangan;
ber·du·ka v bersedih; bersusah: janganlah ~ , tabahkan hatimu;
men·du·kai menjadikan atau membuat duka pd;
men·du·ka·kan v menyusahkan hati; menyedihkan: musibah yg dialaminya ~ orang tuanya;
ke·du·ka·an n kesusahan; kesedihan

mendukakan [THESAURUS]

1duka a benguk, galabah, gelebah, gelisah, gobar hati, gundah, kecewa, kesal, kusut muka, lara, malang, masygul, muram, murung, nestapa, pilu, prihatin, samak, sedih, sedu, sungkawa, susah hati;
ant gembira

berduka v berkabung, berlara-lara, bermuram durja, bersedih, bersungkawa, bersusah hati, menyesal, sedu;
ant bergembira

kedukaan n kegetiran, kemasygulan, kepahitan, kepedihan, kepiluan, keprihatinan, kesayuan, kesedihan, melankoli, nestapa, patos
ant kegembiraan

mendukakan [KAMUS SEASITE]

duka : : : Perasaan tidak bahagia; susah; sedih.
Definisi Singkatgrief, sorrow. BER-: be sad or sorrowful. KE--AN: sorrow, misery.
Definisi Inggris^grief, sorrow. BER-: be sad or sorrowful. KE--AN: sorrow, misery. *--CITA: condolesence, sorrow, sorry, sadness, grief.
Contoh Rita sangat BERDUKA atas kematian anjingnya. => Rita is very SAD for the death of her dog.
Tiada henti-hentinya KEDUKAAN menimpa keluarga itu. => MISERY keeps coming to that family.
Dengarkan kata

mendukakan [KAMUS INDONESIA]

duka grief

mendukakan [KAMUS GLOBAL]

grief kb. dukacita, kesedihan. to come to g. mendapat kesulitan, gagal, mengalami kegagalan. grief-stricken ks. berdukacita, tertimpa kesedihan.

sadness kb. kesedihan, kepiluan, kesayuan.

sorrow kb. 1 dukacita. There was s. on her face Wajahnya membayangkan rasa dukacita. 2 penderitaan. -kki. to s. over berdukacita atas.


For further exploring for "mendukakan" in Webster Dictionary Online


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.17 detik
dipersembahkan oleh YLSA