mendekap (root: dekap)

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
dekapberdekapberdekap-dekapanmendekapdekapansedekapansependekapmendekapkanmemperdekap 
 : 
4 dalam 4 ayat (dalam OT : 4 dalam 4 ayat)

mendekap [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

1de·kap v peluk; lekap;
ber·de·kap v berpeluk; berlekap;
~ tangan 1 memelukkan (melipatkan) tangan di dada; 2 ki tidak bekerja; ~ tubuh berdekap tangan;
ber·de·kap-de·kap·an v saling peluk; berpeluk- pelukan;
men·de·kap v memeluk;
de·kap·an n 1 hasil mendekap; 2 hal (perbuatan) mendekap;
se·de·kap·an n sependekap;
se·pen·de·kap n sepemeluk; sepemelukan: pohon di depan itu besarnya ~

2de·kap Mk a dekat;
men·de·kap v 1 mendekat; 2 melekat;
men·de·kap·kan v mendekatkan;
mem·per·de·kap v memperdekat

mendekap [THESAURUS]

1dekap v dakap, kapuk, lekap, peluk, rangkul, takul;

berdekap v berpagut, berpaut, berpeluk;

berdekapan v berangkulan, berlekapan, berpalun-palun, berpautan, berpelukan;

mendekap v melekap, memagut, memalun, memaut, memeluk, memiting, mencangkum, menyikap, merangkul, merangkum, merangkup;

dekapan n pagutan, pautan, pelukan, rangkulan;

terdekap v terkancah, terpeluk

mendekap [KAMUS SEASITE]

dekap
Definisi Singkatdekap1 = MEN-: to embrace, hug. dekap2= near dekap3= noise of heartbeat
Definisi Inggrisdekap1= *MEN-: to embrace, hug. dekap2 = near MEN-: 1. be near 2. be situated MEMPER-KAN: bring near, reconcile dekap3 = noise of a heartbeat BER-: beat (of heart)
Contoh * Mutiara MENDEKAP ibunya dengan sayang => Mutiara HUGGED her mother lovingly.
Dengarkan kataTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.15 detik
dipersembahkan oleh YLSA