bermalas-malas (root: malas)

 : 
Kata Benda, Kata Sifat, Kata Kerja
 : 
malasmalas-malasanbermalas-malasmemalaskanpemalaskemalasan 
 : 
5 dalam 4 ayat (dalam OT : 3 dalam 3 ayat) (dalam NT : 2 dalam 1 ayat)

bermalas-malas [KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA]

ma·las a 1 tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu: orang yg -- itu lebih senang mengemis dp bekerja; 2 segan; tidak suka; tidak bernafsu: -- rasanya mengunjungi rapat spt itu; jangan -- bertanya;
ma·las-ma·las·an v bermalas-malas;
ber·ma·las-ma·las v duduk (tiduran dsb) tanpa berbuat sesuatu (berlengah-lengah): ia sehari-harian - saja di rumahnya;
me·ma·las·kan v menjadikan (menyebabkan) malas: itulah yg - hatiku membaca buku itu;
pe·ma·las n (orang) yg suka malas; yg bersifat malas: ia - dan suka berjudi;
ke·ma·las·an 1 n perihal malas; sifat (keadaan) malas: jika datang -nya, ia tidak bergerak dr tempat tidurnya; 2 a terlalu malas; malas yg berlebihan

bermalas-malas [THESAURUS]

1malas a alpa, ayal, berat ekor, berat kaki, berat pinggul, berat siku, berat tangan, berat tulang, celika, cuai, culas, enggan bekerja, enggan menolong, kelesa, lalai, lamban, lambat, leka, lengah, lengkah, lesu, loyo, lundung, rengsa, segan, seleder, taufah, teledor;
ant rajin, cekatan

-- bekerja berdakap tangan, berdakap tubuh, berpeluk tangan, berpeluk tubuh, bertekuk tangan, bertekuk tubuh;

bermalas-malasan v berayun-ayun kaki, berleha-leha, berpangku tangan, bersantai, bersenang-senang, enak-enak, lengah, merengsa, mengonyah-anyih, uncang-uncang kaki (ki);

pemalas n pelasuh;

kemalasan n keengganan, keseganan, kesungkanan

bermalas-malas [KAMUS SEASITE]

malas : : : tidak rajin; enggan melakukan sesuatu.
Definisi Singkatlazy, unmotivate. KE--AN: laziness. PE-: s.o. given to laziness.
Definisi Inggrislazy, unmotivated. *KE--AN: laziness. *PE-: s.o. given to laziness.
Contoh Kebodohannya disebabkan oleh KEMALASANnya. => His ignorance is the result of his LAZINESS.
Anak PEMALAS itu akhirnya tidak naik kelas. => That LAZY child didn't move up to the next class in the end.
Dengarkan kata

bermalas-malas [KAMUS INDONESIA]

malas (phrase) don't feel like doing

malas lazy

bermalas-malas [KAMUS GLOBAL]

idle ks. bermalas-malas. 2 tidak jalan.3 (me)nganggur. to stand i. 1 berpangku-tangan, bertopang dagu (of a person). 2 menganggur. -kki. hidup, jalan.

indolent ks. lamban, malas, kelesa, lembam.

inertia kb. kelembaman.

laziness kb. kemalasan.

lazy ks. malas. l. Susan baki/talam makanan yang berputar.


For further exploring for "bermalas-malas" in Webster Dictionary Online


TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.20 detik
dipersembahkan oleh YLSA