SEBELAH KANAN-MU [Sebagai Frasa]

Jumlah dalam TB : 3 dalam 3 ayat
(dalam OT: 1 dalam 1 ayat)
(dalam NT: 2 dalam 2 ayat)
Keluarga Kata untuk frasa "sebelah kanan-Mu" dalam TB (29/33) : sebelah kanan (14x/17x); sebelah kanan-Ku (1x/7x); sebelah kanan-Mu (1x/2x); sebelah kanan-Nya (3x/6x); sebelah kananku (2x/1x); sebelah kananmu (3x/0x); sebelah kanannya (5x/0x);
Hebrew : <03225> 1x;
Greek : <4675 1537 1188> 1x; <1188> 1x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

IBRANI [Sebagai Frasa]

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<03225> 1 (dari 139)
Nymy yamiyn
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) right, right hand, right side 1a) right hand 1b) right (of direction) 1c) south (the direction of the right hand when facing East)
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

YUNANI [Sebagai Frasa]

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<1188> 2 (dari 54)
dexiov dexios
Definisi : --adj (adjective)-- 1) the right, the right hand 2)) metaph. 2a) a place of honour or authority
<4675> 1 (dari 476)
sou sou
Definisi : --pron (pronoun)-- 1) thy, thee
Dalam TB : engkau 39, saudaramu 18, matamu 17, nama-Mu 15, Engkau 13, hatimu 12, tubuhmu 10, rumahmu 9, murid-murid-Mu 9, imanmu 9, sesamamu 8, tanganmu 8, kaki-Mu 8, bapa 8, pekerjaanmu 7, jiwamu 6, Allahmu 6, Bapamu 5, ayahmu 5, firman-Mu 5, kakimu 5, kehendak-Mu 5, kasihmu 4, tuan 4, anakmu 4, saudara-saudaramu 4, kepadamu 4, hadapan-Mu 4, bagimu 3, pada-Mu 3, padamu 3, tidurmu 3, doamu 3, keturunanmu 3, ibumu 3, anak-anakmu 3, mulutmu 3, musuh-musuh-Mu 3, tilammu 3, budimu 3, saudara-saudara-Mu 3, sedekahmu 3, Dosamu 3, persembahanmu 3, tangan-Mu 3, tuanmu 2, kepalamu 2, perkataanmu 2, dosamu 2, Anakmu 2, Hamba-Mu 2, pentahiranmu 2, penyakitmu 2, isterimu 2, ucapanmu 2, ketekunanmu 2, hutangmu 2, hamba-hamba-Mu 2, penghakiman-Mu 2, hamba-Mu 2, hidupmu 2, jalan-Mu 2, kekuatanmu 2, kepada-Mu 2, suamimu 2, Rajamu 2, bagi-Mu 2, jubahmu 2, kananmu 2, Bapa-Mu 2, Kerajaan-Mu 2, Kudus-Mu 2, kamu 1, kanan-Mu 1, Engkau Allahmu 1, amarah-Mu 1, jarimu 1, Adikmu 1, Allah-Mu 1, kamarmu 1, Engkau sebagai 1, Nyawamu 1, Anak-Mu 1, bangsamu 1, bajumu 1, Saudaramu 1, adikmu 1, asal-Mu 1, Takhta-Mu 1, Matamu 1, darah-Mu 1, gantimu 1, hadapanmu 1, hartamu 1, engkau bahasamu 1, dosa-dosamu 1, dianmu 1, Imanmu 1, Ibu-Mu 1, Engkau rumahmu 1, kesaksianmu 1, rahimmu 1, perutmu 1, persekutuanmu 1, rohmu 1, rumah-Mu 1, sabitmu 1, sabit-Mu 1, perkaramu 1, penghakimanmu 1, pedagang-pedagangmu 1, padamulah 1, pekerjaan-Mu 1, pelayananmu 1, pendudukmu 1, pendakwamu 1, sahabat-sahabatmu 1, saksi-Mu 1, tahun-tahun-Mu 1, sunatmu 1, terhadap engkau 1, uangmu 1, usahamu 1, umat-Mu 1, sumpahmu 1, sihirmu 1, sanakmu 1, salammu 1, sekutu-Mu 1, sengatmu 1, seterumu 1, sepatumu 1, oleh-Mu 1, nenekmu 1, keputusanmu 1, kepada-Mu Engkau 1, kesaksian-Mu 1, yang dari pada-Mu 1, ketaatanmu 1, kesusahanmu 1, kemuliaan-Mu 1, kemenanganmu 1, kaukatakan 1, kauhiburkan 1, kawanmu 1, kejahatanmu 1, kemajuanmu 1, keluargamu 1, ketelanjanganmu 1, kiri-Mu 1, moyangmu 1, milikmu 1, mukamu 1, musuhmu 1, negerimu 1, nabi-nabi-Mu 1, milik-Mu 1, mezbah-mezbah-Mu 1, kuasa-Mu 1, kirimu 1, kudus-Mu 1, lawanmu 1, makananmu 1, mahkotamu 1, kauajarkan 1
<1537> 1 (dari 913)
ek ek or ex ex
Definisi : --prep (preposition)-- 1) out of, from, by, away from
Sembunyikan

Konkordansi PL [Sebagai Frasa]

Knymy <03225> Mzm 80:17 ... melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu , anak manusia yang telah ...
Sembunyikan

Konkordansi PB [Sebagai Frasa]

dexiwn <1188> Mat 20:21 ... Kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di ...
sou ek dexiwn <4675 1537 1188> Mrk 10:37 ... kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah ...


TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.27 detik
dipersembahkan oleh YLSA