ISTERIMU

Jumlah dalam TB : 38 dalam 37 ayat
(dalam OT: 29 dalam 28 ayat)
(dalam NT: 9 dalam 9 ayat)
Keluarga Kata untuk kata "isterimu" dalam TB (463/93) : beristeri (1x/4x); isteri (220x/36x); isteri-isteri (15x/4x); isteri-isteriku (2x/0x); isteri-isterimu (8x/0x); isteri-isterinya (6x/0x); isteri-Ku (4x/0x); isteriku (25x/1x); isterimu (29x/9x); isterinya (143x/39x); memperisteri (10x/0x);
Hebrew : <0802> 24x;
Greek : <1135> 4x; <1135 4675> 2x; <1135 5216> 1x; <1134> 1x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

IBRANI

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<0802> 24 (dari 781)
hva 'ishshah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) woman, wife, female 1a) woman (opposite of man) 1b) wife (woman married to a man) 1c) female (of animals) 1d) each, every (pronoun)
<00000> 5
--
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

YUNANI

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<1135> 7 (dari 213)
gunh gune
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) a woman of any age, whether a virgin, or married, or a widow 2) a wife 2a) of a betrothed woman
<4675> 2 (dari 476)
sou sou
Definisi : --pron (pronoun)-- 1) thy, thee
Dalam TB : engkau 39, saudaramu 18, matamu 17, nama-Mu 15, Engkau 13, hatimu 12, tubuhmu 10, rumahmu 9, murid-murid-Mu 9, imanmu 9, sesamamu 8, tanganmu 8, kaki-Mu 8, bapa 8, pekerjaanmu 7, jiwamu 6, Allahmu 6, Bapamu 5, ayahmu 5, firman-Mu 5, kakimu 5, kehendak-Mu 5, kasihmu 4, tuan 4, anakmu 4, saudara-saudaramu 4, kepadamu 4, hadapan-Mu 4, bagimu 3, pada-Mu 3, padamu 3, tidurmu 3, doamu 3, keturunanmu 3, ibumu 3, anak-anakmu 3, mulutmu 3, musuh-musuh-Mu 3, tilammu 3, budimu 3, saudara-saudara-Mu 3, sedekahmu 3, Dosamu 3, persembahanmu 3, tangan-Mu 3, tuanmu 2, kepalamu 2, perkataanmu 2, dosamu 2, Anakmu 2, Hamba-Mu 2, pentahiranmu 2, penyakitmu 2, isterimu 2, ucapanmu 2, ketekunanmu 2, hutangmu 2, hamba-hamba-Mu 2, penghakiman-Mu 2, hamba-Mu 2, hidupmu 2, jalan-Mu 2, kekuatanmu 2, kepada-Mu 2, suamimu 2, Rajamu 2, bagi-Mu 2, jubahmu 2, kananmu 2, Bapa-Mu 2, Kerajaan-Mu 2, Kudus-Mu 2, kamu 1, kanan-Mu 1, Engkau Allahmu 1, amarah-Mu 1, jarimu 1, Adikmu 1, Allah-Mu 1, kamarmu 1, Engkau sebagai 1, Nyawamu 1, Anak-Mu 1, bangsamu 1, bajumu 1, Saudaramu 1, adikmu 1, asal-Mu 1, Takhta-Mu 1, Matamu 1, darah-Mu 1, gantimu 1, hadapanmu 1, hartamu 1, engkau bahasamu 1, dosa-dosamu 1, dianmu 1, Imanmu 1, Ibu-Mu 1, Engkau rumahmu 1, kesaksianmu 1, rahimmu 1, perutmu 1, persekutuanmu 1, rohmu 1, rumah-Mu 1, sabitmu 1, sabit-Mu 1, perkaramu 1, penghakimanmu 1, pedagang-pedagangmu 1, padamulah 1, pekerjaan-Mu 1, pelayananmu 1, pendudukmu 1, pendakwamu 1, sahabat-sahabatmu 1, saksi-Mu 1, tahun-tahun-Mu 1, sunatmu 1, terhadap engkau 1, uangmu 1, usahamu 1, umat-Mu 1, sumpahmu 1, sihirmu 1, sanakmu 1, salammu 1, sekutu-Mu 1, sengatmu 1, seterumu 1, sepatumu 1, oleh-Mu 1, nenekmu 1, keputusanmu 1, kepada-Mu Engkau 1, kesaksian-Mu 1, yang dari pada-Mu 1, ketaatanmu 1, kesusahanmu 1, kemuliaan-Mu 1, kemenanganmu 1, kaukatakan 1, kauhiburkan 1, kawanmu 1, kejahatanmu 1, kemajuanmu 1, keluargamu 1, ketelanjanganmu 1, kiri-Mu 1, moyangmu 1, milikmu 1, mukamu 1, musuhmu 1, negerimu 1, nabi-nabi-Mu 1, milik-Mu 1, mezbah-mezbah-Mu 1, kuasa-Mu 1, kirimu 1, kudus-Mu 1, lawanmu 1, makananmu 1, mahkotamu 1, kauajarkan 1
<5216> 1 (dari 558)
umwn humon
Definisi : --pron (pronoun)-- 1) of yours
Dalam TB : kamu 221, hatimu 28, imanmu 17, Bapamu 17, tubuhmu 10, antaramu 8, moyangmu 7, dosamu 6, anak-anakmu 6, kakimu 5, padamu 5, jiwamu 4, kita 4, kepada kamu 4, hidupmu 4, kasihmu 3, kepadamu 3, bapamu 3, musuhmu 3, doamu 3, sukacitamu 3, salammu 3, nafsumu 2, namamu 2, anakmu 2, mulutmu 2, bagi kamu 2, engkau 2, pekerjaanmu 2, gurumu 2, hakimmu 2, kami 2, kepercayaanmu 2, pengikut-pengikutmu 2, rajamu 2, pelayanmu 2, pinggangmu 2, upahmu 2, pikiranmu 2, saudaramu 1, saudara-saudaramu 1, hal ihwalmu 1, hambamu 1, sekutumu 1, dosa-dosamu 1, hartamu 1, dukacitamu 1, sekelilingmu 1, gajimu 1, ibadahmu 1, istiadatmu 1, jalamu 1, pujaanmu 1, isterimu 1, ribaanmu 1, hatimulah 1, rohmu 1, sendiri 1, rumahmu 1, darahmu 1, agamamu 1, ajaranmu 1, amarahmu 1, tuamu 1, Tuhanmu 1, Rabimu 1, Allahmu 1, Kekayaanmu 1, Lawanmu 1, Pemimpinmu 1, teruna-terunamu 1, tertawamu 1, dagingmu 1, dalammu 1, kamu punya 1, depanmu 1, congkakmu 1, budimu 1, terangmu 1, bagimu 1, telingamu 1, buahmu 1, dirimu 1, kata-katamu 1, matamu 1, milikmu 1, milikmu dan 1, minyakmu 1, ladangmu 1, kumpulanmu 1, keuntunganmu 1, kirimanmu 1, perakmu 1, kotamu 1, penyelamatanmu 1, mukamu 1, orang-orangmu 1, pada kamu 1, pakaianmu 1, panggilanmu 1, oleh imanmu 1, nenek moyangmu 1, pengudusanmu 1, mutiaramu 1, penghiburanmu 1, pemimpin-pemimpinmu 1, ketabahanmu 1, ketaatanmu 1, kejahatanmu 1, kekuatiranmu 1, keluhanmu 1, kemegahanmu 1, keinginanmu 1, kegiatanmu 1, pelayananmu 1, keagamaanmu 1, kebenaranmu 1, kegembiraanmu 1, kemuliaanmu 1, perkataanmu 1, kerinduanmu 1, kesalahanmu 1, keselamatanmu 1, kesungguhanmu 1, keperluanmu 1, usahamu 1, perbuatanmu 1, kepalamu 1, kepalamupun 1, kepentinganmu 1, persekutuanmu 1
<1134> 1 (dari 1)
gunaikeiov gunaikeios
Definisi : --adj (adjective)-- 1) of or belonging to a woman, feminine, female
Dalam TB : isterimu 1
<0000> 1
--
Sembunyikan

Konkordansi PL

Ktsa <0802> Kej 3:17 ... engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, ...
Ktsaw <0802> Kej 6:18 ... dengan anak-anakmu dan isterimu dan isteri anak-anakmu.
Ktsaw <0802> Kej 8:16 ... engkau bersama-sama dengan isterimu serta anak-anakmu dan isteri ...
Ktsa <0802> Kej 12:18 ... kauberitahukan, bahwa ia isterimu ?
Ktsa <0802> Kej 12:19 ... isteriku? Sekarang, inilah isterimu , ambillah dan pergilah!"
Ktsa <0802> Kej 17:15 ... kepada Abraham: "Tentang isterimu Sarai, janganlah engkau ...
Ktsa <0802> Kej 17:19 ... berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan ...
Ktsa <0802> Kej 18:9 ... kepadanya: "Di manakah Sara, isterimu ?" Jawabnya: "Di sana, di dalam ...
Ktsa <0802> Kej 18:10 ... pada waktu itulah Sara, isterimu , akan mempunyai seorang anak ...
Ktsa <0802> Kej 19:15 ... katanya: "Bangunlah, bawalah isterimu dan kedua anakmu yang ada di ...
-- Kej 23:6 ... kami; jadi kuburkanlah isterimu yang mati itu dalam kuburan ...
-- Kej 23:6 ... bagimu untuk menguburkan isterimu yang mati itu."
-- Kej 23:11 ... itu kepadamu; kuburkanlah isterimu yang mati itu."
-- Kej 23:15 ... bagi kita? Kuburkan sajalah isterimu yang mati itu."
Ktsa <0802> Kej 26:9 ... berkata: "Sesungguhnya dia isterimu , masakan engkau berkata: Dia ...
Ktsa <0802> Kej 26:10 ... dari bangsa ini tidur dengan isterimu , sehingga dengan demikian ...
Ktsaw <0802> Kel 18:6 ... datang kepadamu membawa isterimu beserta kedua anaknya."
Mkysn <0802> Kel 32:2 ... emas yang ada pada telinga isterimu , anakmu laki-laki dan ...
tsa <0802> Ul 13:6 ... atau anakmu perempuan atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu ...
hsal <0802> Ul 21:11 ... mau mengambil dia menjadi isterimu ,
hsal <0802> Ul 21:13 ... suaminya, sehingga ia menjadi isterimu .
hsal <0802> 1Sam 18:17 ... kuberikan kepadamu menjadi isterimu , hanya jadilah bagiku seorang ...
hsal <0802> 2Sam 12:9 ... isterinya kauambil menjadi isterimu , dan dia sendiri telah ...
hsal <0802> 2Sam 12:10 ... orang Het itu, untuk menjadi isterimu .
-- 1Raj 10:8 Berbahagialah para isterimu , berbahagialah para pegawaimu ...
Mkysn <0802> Neh 4:14 ... anak-anak perempuanmu, untuk isterimu dan rumahmu."
Ktsa <0802> Mzm 128:3   Isterimu akan menjadi seperti pohon ...
Kysn <0802> Yer 38:23 Semua isterimu dan anak-anakmu akan digiring ...
Ktsa <0802> Am 7:17 ... itu beginilah firman TUHAN: Isterimu akan bersundal di kota, dan ...
Sembunyikan

Konkordansi PB

gunaika sou <1135 4675> Mat 1:20 ... takut mengambil Maria sebagai isterimu , sebab anak yang di dalam ...
gunaikav umwn <1135 5216> Mat 19:8 ... mengizinkan kamu menceraikan isterimu , tetapi sejak semula tidaklah ...
gunh sou <1135 4675> Luk 1:13 ... dikabulkan dan Elisabet, isterimu , akan melahirkan seorang anak ...
gunaika <1135> 1Kor 7:16 ... tidak akan menyelamatkan isterimu ?
gunaikav <1135> Ef 5:25 Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah ...
gunaika <1135> Ef 5:33 ... berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan ...
gunaikav <1135> Kol 3:19 Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar ...
-- 1Tes 4:4 ... seorang perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup di dalam ...
gunaikeiw <1134> 1Ptr 3:7 ... hiduplah bijaksana dengan isterimu , sebagai kaum yang lebih ...


TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA