Lihat definisi kata "Murid" dalam Studi Kata
Daftar Isi
KECIL: Murid
ENSIKLOPEDIA: MURID

Murid

(penganut sesuatu ajaran). Para pengikut Kristus, Mat 10:24. murid-murid Yohanes; Mat 9:14. murid-murid orang farisi, Mat 12:16. teristimewa keduabelas murid Tuhan, Mat 10:1; 11:1; 20:17. dalam arti kata yang luas, ialah orang yang percaya pada Kristus dan pengajaranNya.

Murid [kecil]

TB- Dikatakan tentang pengikut seorang pemimpin atau pengajar, seperti Yohanes Pembaptis dan orang Farisi (Mr 2:18). Khususnya dimaksudkan para pengikut Tuhan Yesus: mula-mula dua belas orang, kemudian semua orang Kristen. Sekalian bangsa harus dijadikan murid Yesus (Mat 28:19).

MURID [ensiklopedia]

(Ibrani limmud; Yunani mathetes; Latin discipulus, artinya 'murid' atau 'pelajar').

Kata ini terdapat di PL dalam 1 Taw 25:8; Yes 8:16; 50:4; 54:13. hubungan guru -- murid termasuk ciri umum dunia kuno; di situ para filsuf Yunani dan para rabi Yahudi mengumpulkan sejumlah murid atau pelajar baginya. Pada zaman PB kebiasaan seperti itu masih berlangsung, dan kata itu pada umumnya mengacu pada orang-orang yg menerima ajaran dari orang lain, ump ajaran Yohanes Pembaptis (Mat 9:14; Yoh 1:35), ajaran Farisi (Mrk 2:18; Luk 5:33), dan ajaran Musa (Yoh 9:28). Pemakaian kata itu yg paling biasa ialah untuk menandakan pengikut-pengikut Yesus dalam arti umum (seperti dlm Mat 10:42; Luk 6:17; Yoh 6:66), atau secara khas menunjuk kepada ke-12 murid (Mat 10:1; 11:1), yg meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus. *RASUL.

Di luar Kitab Injil, kata itu hanya terdapat dalam Kis dengan arti orang-orang percaya, yg mengaku Yesus sebagai Mesias 6:1, 2, 7; 9:36 (bentuk per mathetria); 11:26. Bentuk kata kerja matheteuo, artinya, 'menjadi murid', 'menjadikan seorang lain menjadi murid', terdapat dalam Mat 27:57; 28:19. JDD/MHS/HAO


Lihat definisi kata "Murid" dalam Studi KataTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA