: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Uthai | Utusan Injil | Uz | Uza | Uzai | Uzal | Uzen-Sera | Uzi | Uzia, Azarya | Uzza | Uzzah
Daftar Isi
HEBREW: 187 lzwa 'Uwzal
ENSIKLOPEDIA: UZAL

Uzal

Dalam versi-versi Alkitab:

Uzal: BIS FAYH TB TL
pengembara, Kej 10:27;
Peta Google: Uzal (15° 21´, 44° 12´);
OpenBible: (Flickr/Panoramio) Uzal

Ibrani

Strongs #0187: lzwa 'Uwzal

Uzal = "I shall be flooded"

1) sixth son Joktan

187 'Uwzal oo-zawl'

of uncertain derivation; Uzal, a son of Joktan: KJV -- Uzal.

UZAL [ensiklopedia]

1. Ibrani 'uzal dalam Kej 10:27 dan 1 Taw 1:21 mengartikan seorang Arab keturunan Yoktan, barangkali dihubungkan dengan Azal, yg diusulkan oleh ahli-ahli sejarah Arab sebagai nama kuno dari San'a di Yaman.

2. Dalam Yeh 27:19 barangkali Uzal dapat dijabarkan sebagai Izala di sebelah barat laut Siria, dari mana anggur didapati oleh Nebukadnezar. Lih A. R Millard, JSS 7, 1962, hlm 201-203. ARM/MHS/HAO
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA