Lihat definisi kata "Sidang" dalam Studi Kata
Daftar Isi
PEDOMAN: Sidang, Persidangan Pengadilan

Sidang

(perhimpunan keagamaan). Asal mulanya dari kebiasaan orang Ibrani. Bil 15:9. Dalam pengertian yang lebih luas, ialah perhimpunan bersama kaum Yahudi dengan sikap duduk bersama-sama dipintu gerbang. Kel 12:19. Kemudian Sanhedrin mengadakan sidang dalam ruangan permusyawaratan atau pengadilan.

Sidang, Persidangan Pengadilan [pedoman]

 1. 1. Menerima kuasa dari Allah.
 2. Rom 13:1-5
 3. 2. Pengadilan Tinggi:
  1. 2.1 Diadakan oleh Musa sendiri di padang gurun.
  2. Kel 18:13-20
  3. 2.2 Setelah itu terdiri dari para imam dan orang Lewi.
  4. Ul 17:9; Mal 2:7
  5. 2.3 Dipimpin oleh hakim atau imam besar.
  6. Ul 17:12; Hak 4:4-5
  7. 2.4 Diadakan di tempat kedudukan pemerintahan.
  8. Ul 17:8
  9. 2.5 Memutuskan semua perkara yang sukar.
  10. Kel 18:26; Ul 1:17; 17:8,9
  11. 2.6 Keputusannya harus ditaati.
  12. Ul 17:10,11
 4. 3. Pengadilan rendah:
  1. 3.1 Di setiap kota.
  2. Ul 16:18; 2Taw 19:5-7
  3. 3.2 Diadakan di pintu gerbang.
  4. Kej 34:20; Ul 16:18; 21:19; Ayub 5:4
  5. 3.3 Hakim-hakimnya ditentukan oleh pemerintah.
  6. Kel 18:21,25; Ul 1:9-15; 2Sam 15:3
  7. 3.4 Semua perkara kecil diputuskan oleh - .
  8. Kel 18:26; 2Sam 15:4
  9. 3.5 Semua pemindahan barang milik dilakukan di hadapan - .
  10. Kej 23:17-20; Rut 4:1,2
 5. 4. Diadakan kembali oleh Yosafat.
 6. 2Taw 19:5-10
 7. 5. Diadakan kembali oleh Ezra.
 8. Ezr 7:25
 9. 6. Sidang pengadilan dari tujuh puluh orang (Mahkamah Agama):
  1. 6.1 Mungkin berasal dari ketujuh puluh orang tua-tua Israel
  2. yang ditetapkan oleh Musa. Kel 24:9; Bil 11:16,17,24-30
  3. 6.2 Disebut di dalam hikayat yang kudus bagian terakhir.
  4. Luk 22:66; Yoh 11:47; Kis 5:27
  5. 6.3 Terdiri dari imam-imam kepala.
  6. Mat 26:57,59
  7. 6.4 Diketuai oleh imam besar.
  8. Mat 26:62-66
  9. 6.5 Berkedudukan di tempat imam besar.
  10. Mat 26:57,58
 10. 7. - orang Rum di Yudea:
  1. 7.1 Diketuai oleh wali negeri atau wakilnya.
  2. Mat 27:2,11; Kis 18:12
  3. 7.2 Tempatnya disebut gedung pengadilan.
  4. Yoh 18:28,33; 19:9
  5. 7.3 Tidak pernah campur tangan dalam perkara-perkara kecil atau
  6. urusan agama. Kis 18:14,15
  7. 7.4 Dapat menjatuhkan hukuman mati.
  8. Yoh 18:31
  9. 7.5 Tidak pernah memeriksa warganegaranya dengan siksaan.
  10. Kis 22:25-29
  11. 7.6 Naik banding diputuskan oleh kaisar.
  12. Kis 25:11; 26:32; 28:19
 11. 8. Biasanya diadakan waktu pagi.
 12. Yer 21:12; Mat 27:1; Luk 22:66; Kis 5:21
 13. 9. Kadang-kadang diadakan di dalam rumah ibadah mereka.
 14. Mat 10:7; Kis 22:19; 26:11; Yak 2:2
 15. 10. Dilengkapi dengan:
  1. 10.1 Hakim-hakim.
  2. Ul 16:18
  3. 10.2 Petugas-petugas.
  4. Ul 16:18; Mat 5:25
  5. 10.3 Algojo-algojo.
  6. Mat 18:34
 16. 11. Hakim-hakim - :
  1. 11.1 Dinamai tua-tua.
  2. Ul 25:7; 1Sam 16:4
  3. 11.2 Dinamai hakim.
  4. Luk 12:58
  5. 11.3 Sering kali mengendarai keledai putih.
  6. Hak 5:10
  7. 11.4 Harus mengadili dengan kebenaran.
  8. Im 19:15; Ul 1:16
  9. 11.5 Harus mengadili dengan tidak memandang rupa.
  10. Kel 23:3,6; Im 19:15; Ul 1:17; Ams 22:22
  11. 11.6 Harus memeriksa setiap perkara.
  12. Ul 19:18
  13. 11.7 Tidak boleh menerima suap.
  14. Kel 23:8; Ul 16:19
  15. 11.8 Harus memutuskan hukum untuk Tuhan Allah.
  16. 2Taw 19:6,7,9
  17. 11.9 Harus menghakimi menurut peraturan dan hukum-hukum Allah.
  18. Yeh 44:24
  19. 11.10 Supaya mendatangkan damai.
  20. Za 8:16
  21. 11.11 Duduk di atas kursi pengadilan.
  22. Kel 18:13; Hak 5:10; Yes 28:6; Mat 27:19
  23. 11.12 Harus memeriksa kedua belah pihak.
  24. Kis 24:8
  25. 11.13 Bertukar pikiran sebelum mengadili.
  26. Kis 5:34-40; 25:12; 26:30,31
  27. 11.14 Menjatuhkan hukuman dari pengadilan.
  28. Mat 26:65; Luk 23:24; Kis 5:40
 17. 12. Yang menuduh dan tertuduh harus menghadap - .
 18. Ul 25:1; Kis 25:16
 19. 13. Perkara-perkara di dalam - dibuka oleh:
  1. 13.1 Yang menuduh.
  2. 1Raj 3:17-21; Kis 16:19-21
  3. 13.2 Pembela.
  4. Kis 24:1
 20. 14. Tertuduh:
  1. 14.1 Menghadap pengadilan.
  2. Bil 35:12; Mat 27:11
  3. 14.2 Dibolehkan membela diri sendiri.
  4. 1Raj 3:22; Kis 24:10; 26:1
  5. 14.3 Boleh mendapat pembela.
  6. Ams 31:8,9; Yes 1:17
  7. 14.4 Didesak supaya mengaku.
  8. Yos 7:19
  9. 14.5 Diperiksa dengan sumpah.
  10. Im 5:1; Mat 26:63
  11. 14.6 Kadang-kadang diperiksa dengan disiksa.
  12. Kis 22:24,29
  13. 14.7 Kadang-kadang dihina.
  14. Mat 26:67; Yoh 18:22,23; Kis 23:2,3
  15. 14.8 Diperlukan bukti dari dua orang saksi atau lebih.
  16. Ul 17:6; 19:15; Yoh 8:17; 2Kor 13:1
  17. 14.9 Kadang-kadang saksi menumpangkan tangannya ke atas kepala
  18. orang yang bersalah sebelum dihukum. Im 24:14
 21. 15. Saksi-saksi dusta harus menerima hukuman orang yang dituduh.
 22. Ul 19:18,19
 23. 16. Kejahatan dan penyuapan banyak kali di lakukan di dalam - .
 24. Yes 10:1; Am 5:12; 8:6
 25. 17. Hukuman-hukuman:
  1. 17.1 Tidak dijatuhkan sebelum tertuduh didengar.
  2. Yoh 7:51
  3. 17.2 Dicatat.
  4. Yes 10:1
  5. 17.3 Dijalankan dengan segera.
  6. Ul 25:2; Yos 7:25; Mr 15:15-20
  7. 17.4 Saksi-saksilah yang pertama kali melakukannya.
  8. Ul 17:7; Kis 7:58
  9. 17.5 Kiasan terhadap - .
  10. Ayub 5:4; Mazm 127:5; Mat 5:22
  11. 17.6 Melukiskan penghakiman yang akhir.
  12. Mat 19:28; Rom 14:10; 1Kor 6:2

Lihat definisi kata "Sidang" dalam Studi KataTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA