: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Rakkon | Rakon | Ram | Ramah | Ramal | Ramal, Ramalan | Ramalan | Ramases | Ramat-Lehi | Ramat-Mizpa | Ramataim
Daftar Isi
PEDOMAN: Ramal, Ramalan

Ramal, Ramalan

Ramal, Ramalan [pedoman]

 1. 1. Suatu perbuatan yang di benci.
 2. 1Sam 15:23
 3. 2. Semua orang yang melakukan - dibenci oleh Allah.
 4. Ul 18:12
 5. 3. Satu cara penipuan.
 6. Yer 29:8; Yeh 13:6,7
 7. 4. Ditiadakan oleh Allah.
 8. Yes 44:25
 9. 5. Tidak dapat mencelakakan umat Tuhan.
 10. Bil 23:23
 11. 6. Dilakukan oleh:
  1. 6.1 Petenung.
  2. Ul 18:14
  3. 6.2 Penelaah.
  4. Ul 18:10; Yer 27:9
  5. 6.3 Penyihir.
  6. Kel 22:18; Ul 18:10
  7. 6.4 Pemantera.
  8. Ul 18:11
  9. 6.5 Orang yang bertanya kepada roh peramal.
  10. Ul 18:11; 1Sam 28:3
  11. 6.6 Orang yang bertanya kepada arwah.
  12. Ul 18:11
  13. 6.7 Orang berilmu.
  14. Kej 41:8; Dan 4:7
  15. 6.8 Ahli nujum.
  16. Yes 47:13; Dan 4:7
  17. 6.9 Tukang sihir.
  18. Yer 27:9; Kis 13:6,8
  19. 6.10 Orang yang meminta petunjuk pada orang mati.
  20. Ul 18:11
  21. 6.11 Sihir.
  22. Yes 2:6
  23. 6.12 Ahli jampi.
  24. Dan 2:27
  25. 6.13 Nabi palsu.
  26. Yer 14:14; Yeh 13:3,6
 12. 7. Diadakan dengan cara:
  1. 7.1 Mantera-mantera.
  2. Kel 7:11; Bil 24:1
  3. 7.2 Ilmu sihir.
  4. Yes 47:12; Kis 8:11
  5. 7.3 Melakukan ramal.
  6. 2Raj 21:6
  7. 7.4 Membangkitkan orang mati.
  8. 1Sam 28:11,12
  9. 7.5 Menilik hati binatang.
  10. Yeh 21:21
  11. 7.6 Mengocok panah.
  12. Yeh 21:21,22
  13. 7.7 Piala-piala.
  14. Kej 44:2,5
  15. 7.8 Tongkat-tongkat.
  16. Hos 4:12
  17. 7.9 Mimpi-mimpi.
  18. Yer 29:8; Za 10:2
  19. 7.10 Berhubungan dengan berhala.
  20. 2Taw 33:5,6
  21. 7.11 Kitab-kitab tentang - banyak dan mahal.
  22. Kis 19:19
  23. 7.12 Satu pekerjaan yang menguntungkan.
  24. Bil 22:7; Kis 16:16
 13. 8. Orang-orang yang melakukan:
  1. 8.1 Dianggap sebagai orang bijaksana.
  2. Dan 2:12,27
  3. 8.2 Dikagumi.
  4. Kis 8:9,11
  5. 8.3 Ditanyai pada waktu ada kesusahan.
  6. Dan 2:2; 4:6,7
  7. 8.4 Memakai perkataan dan isyarat tangan yang bersifat rahasia.
  8. Yes 8:19
 14. 9. Hukum Taurat:
  1. 9.1 Melarang orang Israel mengadakan - .
  2. Im 19:26; Ul 18:10,11
  3. 9.2 Melarang mencari - .
  4. Im 19:31; Ul 18:14
  5. 9.3 Menghukum mati orang yang mengadakan - .
  6. Kel 22:18; Im 20:27
  7. 9.4 Melenyapkan orang yang berpaling kepada.
  8. Im 20:6
  9. 9.5 Orang Yahudi cenderung kepada - .
  10. 2Raj 17:17; Yes 2:6TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA