Lihat definisi kata "Perniagaan" dalam Studi Kata
Daftar Isi
PEDOMAN: Niaga, Perniagaan

Perniagaan

Niaga, Perniagaan [pedoman]

 1. 1. Menukar barang dengan barang.
 2. 1Raj 5:8,11
 3. 2. Menukar barang dengan uang.
 4. 1Raj 10:28,29
 5. 3. Dinamai:
  1. 3.1 Perdagangan.
  2. Kej 42:34; Yeh 17:4; Yak 4:13
  3. 3.2 Menjalankan uang.
  4. Mat 25:16
 6. 4. Barang-barangnya dinamai:
  1. 4.1 Barang - .
  2. Yeh 26:12; Mat 22:5
  3. 4.2 Barang-barang.
  4. Yer 10:17; Yeh 27:16; Yun 1:5
 7. 5. Orang-orang yang ber - dinamai:
  1. 5.1 Saudagar-saudagar.
  2. Kej 37:28; 2Taw 9:14; Yes 23:8
  3. 5.2 Pedagang.
  4. 2Taw 9:14; Ams 31:24; Yes 23:8
  5. 5.3 Penjual dan pembeli.
  6. Yes 24:2
 8. 6. Dilakukan di pasar-pasar.
 9. Yeh 27:13,19; Mat 11:16
 10. 7. Di darat oleh kafilah.
 11. Ayub 6:19; Yes 21:13
 12. 8. Di laut dengan kapal-kapal.
 13. 2Taw 8:18; 9:21
 14. 9. Pembesar-pembesar melakukan - .
 15. Yes 23:8
 16. 10. Memperkembangkan kekayaan bangsa dan perseorangan.
 17. 2Taw 9:20; Ams 31:14-18; Yeh 28:4,5
 18. 11. Dilakukan oleh:
  1. 11.1 Orang Edom.
  2. Yeh 27:16,18
  3. 11.2 Orang Ismael.
  4. Kej 37:25
  5. 11.3 Orang Mesir.
  6. Kej 42:2-34
  7. 11.4 Orang Niniwe.
  8. Nah 3:16
  9. 11.5 Orang Syeba.
  10. Yes 45:14
  11. 11.6 Orang Tarsis.
  12. Yeh 27:25
  13. 11.7 Orang Tirus.
  14. Yeh 28:5,16
  15. 11.8 Orang Yahudi.
  16. Yeh 27:17
 19. 12. Orang Yahudi:
  1. 12.1 Tunduk pada undang-undang yang keras.
  2. Im 19:36,37; 25:14,17
  3. 12.2 Mulai setelah mereka menduduki Kanaan.
  4. Kej 49:13; Hak 5:17
  5. 12.3 Dikembangkan secara luas oleh Salomo.
  6. 1Raj 9:26,27; 2Taw 9:21
  7. 12.4 Terhenti pada zaman Yosafat.
  8. 1Raj 22:49,50
 20. 13. Kemujuran dalam - menyebabkan kesombongan.
 21. Yeh 28:2,16-18
 22. 14. Kejahatan-kejahatan yang dijalankan dalam - .
 23. Ams 20:14; Yeh 22:12,13; Hos 12:8,9
 24. 15. Peringatan-peringatan mengenai kerusakan - .
 25. Yes 23:11; Yeh 7:12,13; 27:32-36; 28:16-18
 26. 16. Barang-barang - :
  1. 16.1 Air anggur.
  2. 2Taw 2:15; Yeh 27:18
  3. 16.2 Benang rami.
  4. 1Raj 10:28 * (TL)
  5. 16.3 Besi dan besi yang sudah dikerjakan (baja).
  6. Yeh 27:12,19
  7. 16.4 Budak.
  8. Kej 37:28,36; Ul 24:7
  9. 16.5 Bulu domba.
  10. Yeh 27:18
  11. 16.6 Domba dan kambing.
  12. Yeh 27:21
  13. 16.7 Emas.
  14. 2Taw 8:18
  15. 16.8 Gading.
  16. 2Taw 9:21; Yeh 27:15
  17. 16.9 Gandum.
  18. 1Raj 5:11; Yeh 27:17
  19. 16.10 Jubah-jubah yang maha indah.
  20. Yeh 27:24
  21. 16.11 Kain ungu muda.
  22. Yeh 27:16
  23. 16.12 Kain ungu tua.
  24. Yeh 27:24
  25. 16.13 Kayu.
  26. 1Raj 5:6,8
  27. 16.14 Kereta perang.
  28. 1Raj 10:29
  29. 16.15 Kuda.
  30. 1Raj 10:29; Yeh 27:14
  31. 16.16 Kulit Pelana.
  32. Yeh 27:20
  33. 16.17 Madu.
  34. Yeh 27:17
  35. 16.18 Minyak.
  36. 1Raj 5:11; Yeh 27:17
  37. 16.19 Minyak wangi.
  38. Kid 3:6
  39. 16.20 Pakaian berwarna-warni.
  40. Yeh 27:16,24
  41. 16.21 Perak.
  42. 2Taw 9:21
  43. 16.22 Permata yang mahal-mahal.
  44. Yeh 27:16,22; 28:13,16
  45. 16.23 Tanah.
  46. Kej 23:13-16; Rut 4:3
  47. 16.24 Tembaga.
  48. Yeh 27:13
  49. 16.25 Timah hitam.
  50. Yeh 27:12
  51. 16.26 Timah putih.
  52. Yeh 27:12
  53. 16.27 Melukiskan:Hubungan dengan kemurtadan.
  54. Wahy 13:3-19

Lihat definisi kata "Perniagaan" dalam Studi KataTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.13 detik
dipersembahkan oleh YLSA